VERY IMPORTANT !!!.pdf POZOR.txt PAN POE.pdf
Zpět do obchodu

Registrace

Válka

V dnešní době hodně kontroverzní téma, ale já to řeknu, i když možná přijdu o převážnou část té malé skupinky, která to čte.

Co je to Válka? Válka je v podstatě spor, spor o cokoliv. O území, o majetek, o peníze, o moc, o prosazení ega jedince, atd.. Je to stav, nálada, událost vyvolaná systémem za pomoci vůle většiny, protože i odybychom tvrdili, že válku vyvolal a řídí jedinec, tak jedinec sám nikoho neporazí, potřebuje k tomu v případě války armádu.

Co je to armáda? Armáda je skupina lidí, která jedná v zájmu většiny. I když ovládá armádu jeden jediný vůdce, tak ji musí udržet v domění, že jedná v zájmu a jménem celé skupiny, protože kdyby skupina nebyla o tomto přesvědčena, těžko by nějaká válka byla, protože by nikdo bojovat nechtěl.

Válka je ve své podstatě jeden z extrémních prostředků systému k udržení starchu v lidech. Ten ale funguje jenom za předpokladu, že jedinec nemyslí jako jedinec, ale myslí jako zbytek celku. Představte si, že by jeden každý voják, velitel, vůdce se zastavil a zamyslel se nad tím, co chce on a co ve skutečnosti dělá. V tom okamžiku by válka skončila, protože vůle jednotlivce nikdy nebude stejná jako vůle jiného jednotlivce, natož pak jako vůle celé skupiny.

Problém této civilizace je ten, že se stále řeší jenom následky. Kdyby se totiž řešily příčiny, nemuseli by se řešit následky. Ve chvíli kdy se ovšem pokusíme řešit příčinu, systém se začne velice silně bránit, protože by ztratil "páku" k řízení naší vůle.

Kde končí vůle jedince a kde začíná vůle systému?

Zpět do obchodu
Pocitadlo Web4U.cz