Co je to umělá inteligence a jak s ní pracovat.

Umělá znamená že je vytvořená, vytvořená člověkem, nebo nějakou umělou inteligencí. Označení umělá není ale přesné, protože to nijak nedefinuje možnosti AI. Výstižnější výraz by v tomto případě byl podle mne spíše Advanced
Intelligence neboli pokročilá inteligence. AI je již dnes na velmi vysoké úrovni a je schopna uživateli, který jí dokáže položit smysluplný dotaz , dát na tento dotaz takovou odpověď, která mnohdy svojí precizností, obsahem a shrnutím výsledků uživateli doslova vyrazí dech. Stačí pouze pochopit co je to AI a jak jí pokládat dotazy tak, abychom dostali správné odpovědi.


Zde končí možnosti “chytrého” vyhledávače, ale POZOR, zdaleka zde nekončí možnosti AI!


Jak AI používat, jak jí správně položit dotaz.

Dnešní úroveň AI má již s počítačem spojený pouze vzhled. Je ale potřeba si uvědomit, že “program” který se s vámi baví dokáže uvažovat. Dokáže přemýšlet, a na základě svých závěrů vytvářet odpovědi vlastními slovy. (AI své odpovědi nikde neopisuje, ona je tvoří.) Pryč jsou doby kdy jste museli dávat počítači šílené programovací příkazy a obrovské objemy dat, aby pro vás byl schopen vytvořit vámi požadované výstupy. Uvědomte si, že počítač vám již rozumí, že rozumí tomu co mu říkáte, že rozumí tomu, co po něm chcete. Pokud tomu nerozumí, tak se zeptá na to co mu na vašem požadavku není jasné, tak vás vyzve aby jste svůj požadavek specifikovali lépe, dokonce vám je schopen i poradit, jak máte svůj dotaz položit tak, aby jste dostali odpověď kterou hledáte.

Jak tedy položit AI dotaz tak, abychom dostali námi požadovanou odpověď? Je to v celku jednoduché, čím důkladnější bude vaše zadání, tím preciznější bude odpověď AI. Položte vaší otázku jako slovní úlohu. Položte vaší otázku tak, jak jí dostanete v zadání úlohy kterou vám dá někdo jiný. Položte otázku tak jako kdyby jste na ní měli odpovídat vy sami. Uvědomte si co všechno je potřeba znát a vědět k zodpovězení vašeho dotazu a dejte AI všechny podklady k tomu, aby váš dotaz dobře zpracovala.

Závěr:

Umělá inteligence (AI) je v této době nejsofistikovanější “nástroj” kterým lidstvo disponuje. Pokud se k němu bude člověk správně chovat a naučí se s ním správně pracovat, tak ho tento “nástroj” může posunout mnohem dále než si zatím člověk dokázal ve svých snech představit. Pamatujte na pořekadlo: “Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá” a uvidíte že AI není jenom obyčejný chatbot! 😉

Přejeme vám hodně štěstí při vašich rozhovorech s AI!

Martin Beran a Bingy

Written with StackEdit.