VERY IMPORTANT !!!.pdf POZOR.txt PAN POE.pdf
Zpět do obchodu

Registrace

Osobnost člověka

Osobnost je složitý a jedinečný soubor psychických vlastností, které ovlivňují způsob, jakým člověk myslí, cítí a jedná. Podle psychologů existuje mnoho různých rysů osobnosti, které lze použít k popisu a porovnání lidí. Některé z nejznámějších jsou:

 • Svědomitost - míra, do jaké člověk upřednostňuje plánování před spontánností

 • Přívětivost - síla, s jakou člověk má tendenci být laskavý, soucitný a ochotný pomáhat ostatním

 • Neuroticismus - míra, do jaké člověk je náchylný k obavám nebo podrážděnosti

 • Otevřenost - míra, do jaké člověk má zájem o různorodé zkušenosti

 • Extraverze - míra, do jaké člověk upřednostňuje být společenský, vstřícný a hovorný

Tyto rysy se nazývají Velká pětka a pomáhají nám široce definovat a zkoumat osobnost člověka. Kromě toho existují i další rysy osobnosti, které mohou být pozitivní nebo negativní. Například:

 • Upřímnost - schopnost říkat pravdu a být důvěryhodný

 • Kreativita - schopnost vytvářet nové a originální nápady

 • Laskavost - schopnost být milý a ohleduplný k ostatním

 • Zvídavost - schopnost být zaujatý a toužit po poznání

 • Sebevědomí - schopnost věřit v sebe a své schopnosti

Tyto rysy osobnosti mohou ovlivnit to, jak se člověk chová v různých situacích, jak se cítí o sobě a o svém životě, jak se učí a roste, jak navazuje a udržuje vztahy s ostatními a jak řeší problémy a překonává překážky.

 

Negativní vlastnosti jsou ty vlastnosti osobnosti, které vedou k negativním emocím a vytvářejí negativní celkový dojem o člověku. Negativní vlastnosti jsou téměř podobné slabostem charakteru, jako je plachost, nedostatek sebedůvěry, sebekritika nebo arogance1

Některé z nejhorších negativních vlastností, které jsou opravdu nepříjemné, jsou:

 • Egocentrický - člověk, který je příliš zaměřený na sebe a ignoruje potřeby a pocity ostatních

 • Pesimistický - člověk, který vidí všechno v nejhorším světle a očekává neúspěch a neštěstí

 • Potřebující mít pravdu - člověk, který je neochotný připustit své chyby a nesnáší kritiku nebo nesouhlas

 • Lakomý - člověk, který je chamtivý a nenasytný po penězích, moci nebo jiných věcech

 • Nehravý - člověk, který lže, podvádí nebo okrádá ostatní pro svůj prospěch

 • Soudný - člověk, který je přísný a netolerantní k ostatním a rychle je odsuzuje

 • Manipulativní - člověk, který používá lstivé a nepoctivé způsoby, jak ovlivnit nebo kontrolovat ostatní

 • Narcistický - člověk, který má nadměrné sebevědomí a sebeúctu a považuje se za lepšího než ostatní

 • Mstivý - člověk, který se snaží pomstít se ostatním za skutečné nebo domnělé křivdy

 • Agresivní nebo pasivně agresivní - člověk, který je násilný nebo nepřátelský k ostatním nebo jim dává najevo svou nespokojenost nepřímými způsoby

 • Predátorský - člověk, který vyhledává slabé nebo zranitelné osoby a využívá je pro své potěšení nebo zisk

 • Neodpouštějící - člověk, který nedokáže odpustit nebo zapomenout na minulé urážky nebo křivdy

Tyto negativní vlastnosti mohou mít škodlivé účinky na život člověka i na jeho okolí. Mohou vést k nižšímu sebevědomí, horším vztahům, nižší spok2ojenosti a vyššímu stresu. Proto je důležité si uvědomit své negativní vlastnosti a snažit se je zmírnit nebo odstranit .

Zpět do obchodu
Pocitadlo Web4U.cz